• Anonymous

    Haha, love it. Lifehacker er en bra newsite 🙂 Om du filtrer bort alle windows og mac nyhetene. 😛